გაეცანი ჩვენს შეთავაზებებს

₾3900 / 3 თვე
₾1300 / ერთი თვე
 • Facebook რეკლამა
 • Instagram რეკლამა
 • Google რეკლამა
 • Youtube რეკლამა
 • Email მარკეტინგი
 • Facebook Pixel
 • Facebook-ის გვერდის შექმნა
 • Instagram-ის გვერდის შექმნა
 • Facebook-ის გვერდის მართვა
 • Instagram-ის გვერდის მართვა
 • ქოფირაითი
 • პოსტის დიზაინი
 • სტატისტიკის რეპორტები
 • მესიჯების მართვა
 • კომენტარების მართვა
 • რეკლამირების ბიუჯეტი
 • ფასში არ შედის დღგ
#გააციფრულე
₾7200 / 6 თვე
₾1200 / ერთი თვე
 • Facebook რეკლამა
 • Instagram რეკლამა
 • Google რეკლამა
 • Youtube რეკლამა
 • Email მარკეტინგი
 • Facebook Pixel
 • Facebook-ის გვერდის შექმნა
 • Instagram-ის გვერდის შექმნა
 • Facebook-ის გვერდის მართვა
 • Instagram-ის გვერდის მართვა
 • ქოფირაითი
 • პოსტის დიზაინი
 • სტატისტიკის რეპორტები
 • მესიჯების მართვა
 • კომენტარების მართვა
 • რეკლამირების ბიუჯეტი
 • ფასში არ შედის დღგ
#გააციფრულე
₾12 000 / 12 თვე
₾1000 / ერთი თვე
 • Facebook რეკლამა
 • Instagram რეკლამა
 • Google რეკლამა
 • Youtube რეკლამა
 • Email მარკეტინგი
 • Facebook Pixel
 • Facebook-ის გვერდის შექმნა
 • Instagram-ის გვერდის შექმნა
 • Facebook-ის გვერდის მართვა
 • Instagram-ის გვერდის მართვა
 • ქოფირაითი
 • პოსტის დიზაინი
 • სტატისტიკის რეპორტები
 • მესიჯების მართვა
 • კომენტარების მართვა
 • რეკლამირების ბიუჯეტი
 • ფასში არ შედის დღგ
#გააციფრულე